ASSIDUUS FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Misją funduszu jest pomoc podmiotom z sektora MŚP w dostępie
do środków zewnętrznych w postaci instrumentów preferencyjnych
pochodzenia unijnego, oraz kapitału prywatnego.

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ

Pożyczka akceleracyjna

Pożyczka przeznaczona dla firm SME o wysokim potencjale innowacyjnym z branży wysokiej technologii z terminem spłaty do 72 miesięcy.

Pożyczka na start

Pożyczka przeznaczona na wspieranie podmiotów na wczesnym etapie rozwoju tj. funkcjonujących nie dłużej
niż 24 miesiące.

Pożyczka innowacyjna

Pożyczka przeznaczona na inwestycje w postaci wdrażania innowacyjnych rozwiązań przez podmioty SME z terminem spłaty do 72 miesięcy.

Pożyczka ekoinnowacyjna

Pożyczka na cele związane z wdrażaniem rozwiązań związanych z zakupem technologii ograniczających zużycie energii i ograniczenie CO2 z terminem spłaty do
24 miesięcy.

Pożyczka inwestycyjna

Pożyczka przeznaczona na zakup środków trwałych przeznaczonych z terminem spłaty do 60 miesięcy.

Pożyczka rozwojowo-obrotowa

Pożyczka przeznaczona na zakup materiałów, produktów niezbędnych do produkcji, świadczenia usług z terminem spłaty do 24 miesięcy

FUNDUSZ POŻYCZKOWY

KOGO WSPIERAMY?

Fundusz w szczególności wspiera firmy o wysokim potencjale innowacji z obszarów spójnych z regionalnymi i krajowymi inteligentnymi specjalizacjami. W celu ułatwienia dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania od stycznia 2016r. fundusz uruchomił środki własne w ramach Projektu pt. „ Akceleracja wzrostu i rozwoju podmiotów SME poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznego finansowania zwrotnego, w szczególności poprzez instrumenty inżynierii finansowej”.

FINANSOWANIE DLA TWOJEJ FIRMY

Pomagamy w pozyskaniu pożyczek preferencyjnych dla przedsiębiorstw w postaci ułatwionego dostępu oraz obniżonego oprocentowania w stosunku do warunków rynkowych. Rozwiązania te są alternatywą dla instytucji finansowych, które nie są w stanie wspierać rozwoju firm z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych warunków. Świadczymy pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniu pożyczek z różnych programów regionalnych oraz samorządowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli jesteś zainteresowany finansowaniem z pomocą Funduszu Pożyczkowego, bądź masz wątpliwości lub pytania – skontaktuj się z nami.